EMMI 49/2015. (IX.6.) rendeletéről:

NÉHÁNY SZÓBAN

Az EMMI 49/2015. (IX.6.) rendeletéről

A Magyar Közlöny 2015. November 6-i számában megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériumának 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelete, amely a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat foglalja magába. Kit érint az új rendelet?

Egészségügyi intézmények, (pl. klinikák, kórházak, fogorvosi rendelők stb.) szociális intézmények, kereskedelmi szálláshelyek, közfürdők, ahol pezsgőmedencét, élménymedencét, hidroterápiás kezelőt üzemeltetnek, nedves hűtőtornyok, irodaházak, bevásárlóközpontok, ipari létesítmények, üzemek, iskolák, oktatási intézmények, középületek.

A rendelet főbb elemei:

  1. §

(1) E rendelet alkalmazásában a kockázatkezelési intézkedési szint alatt azt a Legionella-koncentrációt vagy 22 °C-on számolt telepszám vizsgálati eredményt kell érteni, amely az egyes, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, közegekre e rendeletben meghatározott értéket meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kockázatkezelési szintnek a következő fokozatai vannak:

  1. a) figyelmeztető szint,
  2. b) beavatkozási szint, valamint
  3. c) azonnali beavatkozási szint.

 

  1. §

A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre vonatkozó előírások betartásáért a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa felel.

 

  1. §

(1) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését el kell végezni.

 

 

(2) A kockázatbecslést a létesítmény üzemeltetésében bekövetkezett, a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg paramétereit érintő változást követően 30 napon belül ismételten el kell végezni.

(3) A kockázatbecslési dokumentáció kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A kockázatbecslési dokumentáció elérhetőségét a munkavállalók részére a létesítményben biztosítani kell.

 

  1. §

(1) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő azon létesítmények esetén, ahol az 1. melléklet 9. pontja szerinti értékelés magas kockázatot állapít meg, az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) módszertani levelében meghatározott gyakorisággal monitoringot kell végezni.

(2) A fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben minden esetben kötelező monitoring vizsgálatot végezni dokumentált módon, a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.

 

  1. §

(1) Ha a kockázatbecslés, illetve a monitoring alapján megállapítást nyer, hogy Legionella-fertőzési kockázat, illetve fokozott kockázat áll fenn, haladéktalanul kockázatkezelésről kell intézkedni.

 

  1. §

(1) A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi, és szükség szerint intézkedik.

dghf

Érdeklődik a szolgáltatásaink iránt?

Cégünk az Önök igényeinek megfelelően biztosítja a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendeletében meghatározott előírásoknak való teljeskörű megfelelést.